• 10:00
FC Varketili FC Varketili
 • Zviad Kantaria 75 '
 • Zaur Khabeishvili 81 '
2 : 0
finished
club-logo Col
 • 9'
 • 22'
 • 35'
 • 48'
 • 52'
 • 62'
 • 70'
 • 70'
 • 73'
 • 75'
 • 77'
 • 80'
 • 80'
 • 81'
 • 85'
club-logo Arg